Tính năng

Các tính năng dành cho đối tượng là quản lý trung tâm, trường học, giáo viên, phụ trách cuộc thi.

Khởi tạo cuộc thi

Admin có thể tạo cuộc thi, điền các thông tin cơ bản cuả cuộc thi ...

Quản lý danh sách dự thi

Mỗi cuộc thi sẽ có danh sách thí sinh tham dự riêng, admin có thể để chế độ tự đăng ký công khai hoặc sử dụng chế độ thi khép kín và quản lý danh sách thi từ tài khoản admin...

Tải đề thi thử

Admin có thể tạo đề thi thử để cho cho các thí sinh làm quen với hệ thống và hình thức thi...

Quản lý hỏi đáp

Admin có thể tạo danh sách các câu hỏi và trả lời để giúp học sinh tự tìm hiểu và giải đáp thắc mắc trước và sau quá trình thi.

Quản lý kết quả thi

Admin có thể quản lý và chọn chế độ tự động công khai kết quả sau khi thi thống.